Priser 2021

1. Fryst semin
Stationsavgift 2200 kr
Seminavgift 7000 kr inkl första cytologiska provet (provtagning och avläsning ingår) samt två stycken ultraljudsundersökningar vid dräktighet dag 15 och dag 28 .


2. Färsk semin
Stationsavgift 2200 kr
Seminavgift 2500 kr inkl första cytologiska provet (provtagning och avläsning ingår) samt två stycken ultraljudsundersökningar vid dräktighet dag 15 och dag 28 .


Jag har ett fast arvode per övriga åtgärder, som ex provtagning, sköljning, behandling, Caslickoperation, biopsi, olika blodprovstagningar. Sjuka föl och löpande utredningar debiteras per tid.
Prislista kan lämnas vid avlämning av häst om så önskas.

Jag har undersökningsbox, stallboxar och ordentliga rasthagar.

Ska stoet stå kvar, tillkommer en inackorderingsavgift på 200 kr/dygn för sto utan föl och 250 kr/dygn för sto med föl och kvar för fölning högrisksto på behandling. Sto med sjukt föl i box 300 kr/dygn.

Samtliga priser är exklusive moms.