Fertilitetsproblem hos ston

Sedan 2003 har jag seminstation hemma hos mig.

De ston jag försöker hjälpa i första hand är ston som har haft någon form av problem med dräktigheten d v s äldre förstagångsston, ston som av någon anledning inte blivit dräktiga, ston som resorberat, kastat eller fått svaga föl.

Andelen ston med reproduktionsproblem har de sista säsongerna varit ca 70%, men antalet ökar. Andelen stoägare som väljer också fryst semin till sina ston har också ökat. I dessa fall är det viktigt att skaffa sig info om hingstens dräktighetsprocent.

Denna information är mycket värdefull då en dålig seminkvalitet aldrig kan kompenseras av ett fullgott arbete på stoet. Är denna information, av någon anledning, inte tillgänglig, välj då en hingst där fullständig information lämnas ut.
 Om favorithingsten visar sig inte fungera, är det bra att ha en reservhingst att ta till. Om problemstoet väl blir dräktigt, kan hon ha en sämre näringsförsörjning från moderkakan till sitt foster. Fölet kan råka ut för ett tillstånd som kallas ”IntraUterineGrowthRetardation d v s födas med ett stort huvud och en underutvecklad kropp.
 
Mitt råd i valet av hingst till ett problemsto är att välja en hingst med framförallt utmärkt spermakvalitet och inte den dyraste favorithingsten. När stoet väl har kommit igång i sin reproduktion (fölat), kan det vara lämpligare att välja någon av storfavoriterna.

Gör upp en budget i förväg hur mycket stoet får kosta. Jag lämnar, information vilka åtgärder som kommer att krävas och en prislista vad de kostar. Hästavel är ett kostsamt intresse oavsett om det bedrivs professionellt eller som hobby.
Målet är att få så hög dräktighet som möjligt och som leder fram till levande föl.

Stationen har i genomsnitt tagit emot 27 ston/säsong. Den totala procenten för dräktighet och levande föl har under dessa år legat på drygt 90%. Med ett större antal hästar, som kräver arbetsintensiva åtgärder och en ambition att försöka upprätthålla en hög dräktighets- och levande fölprocent, har jag därför valt att numer ta emot ca 20 ston/säsong.