Om mig och min verksamhet

Jag heter Elisabeth Hemberg och jag blev färdig veterinär 1983.

Efter examen tillbringade jag en hel avelssäsong i Kentucky, USA.
Jag fick då lära mig rutinerna för att nå en hög kvalitet i stuterihanteringen av sto och föl. Därefter har jag arbetat som stuteriveterinär med en fast kundkrets i Sverige och under ett par säsonger i Jordanien.

Jag har även varit anställd på Veterinärhögskolan (hästmedicin) i Uppsala och på Helsingborgs djursjukhus (hästavdelningen).

Jag har under dessa år skaffat mig en god erfarenhet av olika dräktighetsproblem hos sto. Jag arbetar efter den engelska "Code of Practice", som är en rekommendation i den veterinära gynekologiska hanteringen för att kunna hålla en hög kvalitet och därmed uppnå så goda resultat som möjligt. Min grundfilosofi är att en frisk livmoder har den bästa möjligheten att producera ett friskt föl. Det är därför goda rutiner är ett framgångsrikt koncept i hanteringen av avelsston och föl.

Jag har, sedan 1988, ett mycket väl fungerande samarbete med kollegor i avelskretsarnas Mecka - Newmarket (England) och Kentucky (USA).

2005 erhöll jag den europeiska specialistexamen i hästreproduktion (European College of Animal Reproduction, subfield equine). 2010, 2015 och 2021 blev jag re-certifierad. Var 5:e år gör ECAR:s styrelse en ny bedömning av varje specialist om den har kompetens att fortsätta vara specialist, d v s en recertifiering.  

Ston mottages för inseminering med färsk eller frusen sperma. Ston, vars problem är att de inte blir dräktiga, resorberar eller kastar, har jag mångårig erfarenhet av. Dessa ston, kräver gott om tid för att resultatet ska bli bra. Ditt sto får en noggrann undersökning, där jag informerar Dig vilka åtgärder som kommer att krävas och till vilka kostnader. Stationen tar emot ca 20 ston/säsong. 

Sedan 2019 har jag hållit flera webinarer om åtgärder att få stoet dräktigt, slutet av dräktigheten, fölningen och nyföddhetsperioden hos fölet. 

Sedan 2019, tar jag emot enstaka ston för embryotransfer.

För priser, klicka på fliken Priser i menyraden.