Priser 2024

1. Fryst semin
Stationsavgift 2500 kr
Seminavgift 7000 kr inkl första cytologiska provet (provtagning och avläsning ingår) samt två stycken ultraljudsundersökningar vid dräktighet dag 15 och dag 28 .


2. Färsk semin
Stationsavgift 2500 kr
Seminavgift 2500 kr inkl första cytologiska provet (provtagning och avläsning ingår) samt två stycken ultraljudsundersökningar vid dräktighet dag 15 och dag 28 .


Jag har ett fast arvode per övriga åtgärder, som ex provtagning, sköljning, behandling, Caslickoperation, biopsi, olika blodprovstagningar. Sjuka föl och löpande utredningar debiteras per tid.
Prislista kan lämnas vid avlämning av häst om så önskas.

Jag har undersökningsbox, stallboxar och ordentliga rasthagar.

Ska stoet stå kvar, tillkommer en inackorderingsavgift på 250 kr/dygn för sto utan föl och 275 kr/dygn för sto med föl. Högrisksto på behandling 350 kr/dygn. Sto med sjukt föl i box 375 kr/dygn.

Samtliga priser är exklusive moms.